Activităţile proiectului

 

A.0. Activități de management al proiectului

0.1. Activități de implementare și monitorizare a activităților proiectului;

0.2. Activități de informare și publicitate;

0.3. Activități de audit;

0.4. Activități de achiziții.

 

A.1. Elaborarea metodologiei și a procedurilor de asigurare a calității, inclusiv managementul programelor de formare pentru personalul didactic la specialitatea matematică. Un grup de experți în asigurarea calității programelor de formare:

1.1. Va defini preliminar metodologia și procedurile de asigurare a calității programului de formare care se va dezvolta în proiect;

1.2. Va stabili instrumentele de monitorizare continuă a calității programului de formare, precum și de evaluare ex-post a calității formării furnizate.

 

A.2. Identificarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din grupul țintă în domeniul matematicii.

2.1. Stabilirea metodologiei pentru realizarea studiului; proiectarea și realizarea instrumentelor necesare;

2.2. Colectarea informațiilor și interpretarea rezultatelor obținute;

2.3. Stabilirea concluziilor studiului și diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului către toți cei interesați.

 

A.3. Proiectarea pedagogică a componentelor programului național de formare continuă în sistem „blended learning” de către un grup de experți cheie. Cursurile din cadrul celor 5 module ale programului de formare vor fi dezvoltate prin intermediul sub-activitatilor:

3.1. Constituirea grupului de experți cheie în domeniile: didactica specialității matematică, psihopedagogie, elearning; planificarea și organizarea sesiunilor de lucru pe categorii de experți;

3.2. Proiectarea curriculei de formare pentru cele 5 module de curs, în format combinat, pe baza rezultatelor cercetării intreprinse la A.2.:

1. Matematica de tranziție la gimnaziu sau la liceu,

2. Matematica atractivă cu și pentru profesori debutanți,

3. Resurse didactice digitale pentru dezvoltarea competențelor cheie în și prin matematica pentru elevi (pentru învățători, profesori de gimnaziu, respectiv de liceu),

4. Matematica pentru examene și formularea itemilor de evaluare,

5. Stimularea creativității elevilor prin strategii de rezolvare de probleme.

Vor fi incluse și două module de formare complementare:

-          Educația în spiritul dezvoltării durabile, și

-          Promovarea egalității de șanse în educație prin ore de matematică.

Curricula de formare va fi adaptată nevoilor de formare ale categoriilor de cursanți (învățători / profesori debutanți, definitivi cu grade, mediul de proveniență etc).

3.3. Proiectarea specificațiilor pentru componentele online ale cursurilor;

3.4. Realizarea elementelor online ale cursurilor;

3.5. Realizarea materialului suport pentru sesiunile în sală.

 

A.4. Crearea comunității online (portalului) destinate formării continue a cadrelor didactice din grupul țintă în domeniile de studiu propuse prin proiect. Pe baza rezultatelor A2 și A3, va fi creat portalul care va fi făcut disponibil ulterior cadrelor didactice din grupul țintă. Portalul va da posibilitatea cadrelor didactice să colaboreze pentru a face schimb de experiență, a căuta soluții la probleme, a se informa și a se instrui.

4.1. Proiectarea specificațiilor portalului pe baza dezvoltărilor curriculare ale programului de formare de la A2;

4.2. Crearea portalului pe baza specificațiilor, incluzând facilități de comunicare prin intermediul forumurilor, știrilor, partajării de resurse, instruirii asincrone, testării de cunoștințe și realizării de sondaje;

4.3. Elaborarea ghidului de utilizare a portalului;

4.4. Instalarea și punerea în funcțiune a portalului.

 

A.5. Proiectarea sistemului – Administrator suport pentru formare continuă la matematică

5.1. Inițializarea bazei naționale de date cu nevoile de formare continuă ale cadrelor didactice și dinamica formării continue prin oferte ce cursuri de formare la specialitatea matematică,pe baza rezultatelor cercetării intreprinse la A.2;

5.2. Definirea unui sistem clar de autoevaluare și autopoziționare a calității cursurilor de formare continuă / furnizori prin completarea unor instrumente de calitate, realizate de experții PP, P1 și P2 și cei elearning ai P3;

5.3. Dezvoltarea unui forum de discuții pilot între experții calității din proiect și furnizori de formare pentru disciplina matematică.

 

A.6. Formarea formatorilor-tutori regionali pentru programul național de formare continuă în sistem „blended learning” la specialitatea matematică

6.1. Pregatirea și acreditarea CNFP a programului de formare pentru formatori regionali pentru specializarea matematică; experții cheie care au dezvoltat curricula programului de formare vor fi formatorii pentru viitorii formatori de formatori;

6.2. Selectarea profesorilor de matematică pentru a deveni formatori regionali: vor fi selectați candidați de la nivelul celor 8 regiuni pe bază de CV și interviu;

6.3. Formarea formatorilor pentru utilizarea portalului pe baza ghidului de utilizare;

6.4. Derularea programului de formare de formatori pentru specialitatea matematică;

6.5. Absolvirea cursurilor și certificarea profesorilor selectați ca formatori de formatori.

 

A.7. Derularea programului național de formare continuă în sistem blended learning

7.1. Partenerul Principal va pregăti derularea programului de formare prin relații parteneriale cu 8 instituții cu rol în formarea cadrelor didactice din țară prin subactivitațile:

- Demersuri pentru acreditarea celor 5 cursuri de către CNFP;

- Informarea participanților cu privire la programul național de formare continuă;

- Selectarea participanților la programul de formare în funcție de categoria de grad didactic deținut deja, pe bază de scrisoare de intenție formulata și interviu; înscrierea la cursuri a participanților, crearea de spații de lucru în comunitatea online, postarea de intervenții pe forumuri;

7.2. Derularea cursurilor de formare de tip blended learning pe 5 componente și 2 module de curs complementare;

7.3. Certificarea absolvenților

 

A.8. Evaluarea ex-post a calității programului național de formare în sistem blended learning. Experții asigurării calității.

8.1. Evaluarea prin metode calitative și cantitative a calității programului național de formare continuă;

8.2. Formularea de recomandări finale de îmbunătățire a calității și managementului programului de formare pe baza informațiilor colectate și interpretate.

 

A.9. Diseminarea rezultatelor proiectului.

9.1. Realizarea și distribuirea în format hârtie / electronic a materialelor rezultate în cadrul proiectului adecvate celor 5 module de curs;

9.2. Promovarea proiectului pentru categorii largi de subiecți prin intermediul sistemului informatic;

9.3. Evaluarea periodică a utilizării portalului și a cursurilor;

9.4. Realizarea de articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil;

9.5. Organizarea unor seminarii cu reprezentanți ai instituțiilor cu rol în formarea cadrelor didactice din țară pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Noutăţi

Newsletter 6 MATEDIDACTICA - Mai 2014

citeste mai departe...

Newsletter 5 MATEDIDACTICA - Aprilie 2014

citeste mai departe...

Newsletter 4 MATEDIDACTICA - Martie 2014

citeste mai departe...
» Totate noutăţileInstrumentelor Structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro