Rezultate anticipate

 • Newsletter al programului – 6 numere, cu indicatorul de rezultat, cel puțin 300 de accesari / număr de newsletter;
 • Broșuri de prezentare programului național de formare: 500 buc., cu indicatorul de rezultat: cel puțin 400 de broșuri de prezentare distribuite în unități școlare din țară;
 • Postere pentru promovarea programului de formare dezvoltate în cadrul proiectuui: 1000 buc., cu indicatorul de rezultat: cel puțin 900 de postere distribuite în unități școlare din țară;
 • 1 metodologie de asigurare a calității managementului programelor de formare la disciplina matematică dezvoltată / implementată în cadrul proiectului, cu indicator de rezultat: creșterea cu 50% a calității programului de formare elaborat / furnizat în proiect;
 • 1 program de formare de formatori pentru disciplina matematică acreditat CNFP;
 • 96 de formatori regionali pentru specialitatea matematică pregătiți, cu indicator de rezultat cel puțin 96 de absolvenți certificați; (12 formatori pe regiune)
 • 1 studiu realizat pentru analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din grupul țintă în relație cu domeniile de studiu propuse prin proiect, cu indicatorul de rezultat un raport de cercetare finalizat;
 • 4600 de cadre didactice participante la programul de formare, cu indicator de rezultat cel puțin 4000 de absolvenți certificați;
 • 2 ghiduri de utilizare a platformei online: unul printat pentru formatorii – moderatori, unul online pentru cadrele didactice cursante, cu indicator de rezultat 2 ghiduri utilizate ca resursă de învățare în proiect;
 • 5 cursuri de formare continuă adresate învățătorilor și profesorilor de gimnaziu și liceu de matematică din învățământul preuniversitar acreditate CNFP cu indicatorul de rezultat cel puțin 4000 de portofolii cu aplicații practice realizate în cadrul programului de formare de către cursanți;
 • 1 platformă online funcțională, cu spații adecvate pentru comunități de învățare și de practică;
 • 1 bază națională de date, funcțională, cu nevoile de formare continuă ale profesorilor de la specialitatea matematică, reînnoită anual;
 • 1 sistem administrator suport cu instrumente pentru asigurarea calității programelor de formare continuă pentru disciplina matematică inițiat / dezvoltat / testat pe programul național de formare din proiect;
 • 4600 de pachete de suport de curs pentru cele 5 modul de formare (online și / sau tiparite) și pentru cele 2 cursuri complementare;
 • 6 seminarii organizate cu reprezentanți ai instituțiilor cu rol în formarea cadrelor didactice din țară pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;
 • Cel puțin 10 articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Noutăţi

Newsletter 6 MATEDIDACTICA - Mai 2014

citeste mai departe...

Newsletter 5 MATEDIDACTICA - Aprilie 2014

citeste mai departe...

Newsletter 4 MATEDIDACTICA - Martie 2014

citeste mai departe...
» Totate noutăţileInstrumentelor Structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro